Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

Fijne carnaval

Wij wensen iedereen een geweldig carnaval toe.

83065_carnaval-19.jpg

NVM: Verduurzaming van de woningmarkt valt stil

Er zijn in het derde kwartaal van 2019 weer minder woningen te koop gezet dan in het vorige kwartaal. “De bestaande koopwoningmarkt is krapper geworden met het gevaar dat de prijzen op termijn weer sterker zullen stijgen” aldus Gaby Balkema namens NVM-vakgroep Wonen. “Als de nieuwbouw stil ligt, stokt ook de doorstroming op de markt” stelt NVM-voorzitter Onno Hoes. “En juist die doorstroming zorgt voor de verduurzaming van onze gebouwde omgeving.”

83153_911verkochtewoningen20193.jpg

“Een groot deel van de verhuizingen gaat doorgaans gepaard met een verbouwing. En bij elke verbouwing wordt het verduurzamen tegenwoordig meegenomen. Zorg daarom voor doorstroming op de markt, zodat we ook kunnen verduurzamen” aldus Onno Hoes.

In het derde kwartaal van 2019 zijn er evenveel bestaande koopwoningen verkocht als in het jaar ervoor. De huidige woningmarkt is voor een groot deel afhankelijk van wat huishoudens te koop zetten. Het is daarom zorgelijk dat afgelopen kwartaal 5% minder bestaande koopwoningen op de markt zijn gezet. Dat geldt deels ook voor nieuwbouw. Hoewel het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop is gezet vergelijkbaar is met eerdere kwartalen, laten de statistieken van NVM zien dat er minder nieuwbouwwoningen verkocht zijn als gevolg van de hoge prijzen.

Gaby Balkema, voorzitter van NVM-vakgroep Wonen: “Dagelijks krijg ik vragen van consumenten over de betaalbaarheid van woningen. Aan de ene kant maakt de huidige lage rente dit een uitstekend moment om te kopen. Aan de andere kant kunnen steeds minder mensen instappen op de woningmarkt. Voor een gemiddelde woning heb je tegenwoordig een bovengemiddeld salaris nodig. Wanneer je doorstroomt en een nieuwe hypotheek tegen een lagere rente afsluit, kun je veelal een grotere woning kopen tegen lagere hypotheeklasten.

Wanneer je echter een starter bent, is het lastig om de kosten die horen bij de aanschaf en aankleding van het huis op te brengen. Ook is het aanbod lang niet toereikend, en de schaarste drijft de prijzen verder omhoog.”

Hoog prijsniveau remt verkoop nieuwbouw

Hoes: “Door het hoge prijsniveau blijven ook nieuwbouwwoningen langer in verkoop staan. Nieuwe woningen zijn per definitie duurzamer dan oudere woningen. Het gebrek aan passend aanbod zorgt er daarnaast voor dat potentiële kopers langer in de bestaande woningen blijven zitten, die dus niet verbouwd en verduurzaamd worden. Als de nieuwbouw-impasse lang duurt, komt de hele woningmarkt piepend en krakend tot stilstand.”

Naar schatting worden er op jaarbasis zo’n 200.000 woningen verkocht. Balkema: “Dat lijkt een mooi aantal, maar gezien de lage rentestanden presteert de woningmarkt niet zo goed als dat het zou kunnen. In het verleden hebben we meer verkopen gezien. Er wordt nu minder in de verkoop gezet en dus wordt er minder verkocht. Dat zorgt voor schaarste, en dat kan ook de reden zijn voor de prijsstijging van 7,2% ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar.”

Verduurzaming moet wel mogelijk zijn

De NVM heeft Kadaster onderzoek laten doen naar wie welke labelklassen koopt. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongeren met name woningen kopen in de labelklassen C, D en E. Dat betekent dat juist de minst kapitaalkrachtige groep de komende jaren voor een grote opgave komt te staan om hun woningen te verbeteren. “In absolute aantallen ligt de grootste opgave nog wel steeds bij de senioren, zij blijven de grootste groep in relatief slechte woningen met F en G labels. Zolang er voor hen geen passende seniorenwoning is, blijven zij daar wonen” aldus Onno Hoes.

NVM roept op tot vastgoedregisseur

“Jongeren willen over het algemeen wel verduurzamingsmaatregelen doorvoeren, maar hebben er doorgaans het geld niet voor én bovendien is nu nog vaak onduidelijk hoe de (regionale) warmte of energievoorziening in de toekomst wordt ingericht en welke maatregelen consumenten voor hun eigen woning moeten nemen.” Ook hier ligt een rol voor de regionale vastgoedregisseur, waar NVM al eerder voor pleitte.

Hoes: “Die moet op provinciaal niveau de regie nemen zodat de verschillende partijen op elkaar afgestemde keuzes kunnen maken, zodat ze elkaar aanvullen en niet haaks op elkaar staan. Ook moet hij of zij meedenken over fiscale aanpassingen voor het betaalbaar maken van duurzaam wonen. Daarbij moet hij of zij dan ook kritisch kijken naar het gemeentelijke grondprijzenbeleid. Gemeenten maken winst op de grond, waarmee ze vervolgens de begroting voeden en dat is natuurlijk goed.

Echter, wanneer de grond zo duur wordt dat de woningen niet meer verkocht worden, dan droogt deze inkomstenbron langzaam op. Het is daarom ook essentieel dat de woningbouw aangejaagd wordt, op de juiste locaties en voor de juiste prijs.”

NHG-premie in 2020 naar 0,7%

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd.

Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen dan eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,9%. Het niveau is zo gekozen dat het als basis voor de komende jaren kan gelden.

NHG zet in op een borgtochtprovisie die onafhankelijker is van schommelingen op de woningmarkt. Dit betekent dat de hoogte ervan in economisch gunstige en ongunstige tijden zo min mogelijk varieert. Een jaar geleden verlaagde NHG de borgtochtprovisie van 1% naar 0,9%.

Voor 2020 is de maximale prijs van een woning die met NHG kan worden gefinancierd € 310.000 euro. Voor leningen met energiebesparende voorzieningen is de NHG-kostengrens € 328.600.

Lees hier meer over de NHG in 2020

Woensdag 2 oktober 2019 bij EenVandaag: Buying a house in the Netherlands: Eindhoven

Er staat al een rij voor de deur van nieuwsgierige expats. We zijn bij de 12e editie van ‘Buying a House in the Netherlands’ in brainport Eindhoven. Deze keer was ook EenVandaag aanwezig. Morgen kunt u de uitzending zien om 18:15.

83143_860expats1.jpg
83144_860expats2.jpg

Het is een event voor expats uit de Eindhovense regio welke alweer voor de 12e keer wordt georganiseerd door NVM-ers AB Makelaars en Janssen Steijlen, in samenwerking met het Holland Expat Center South, ABN AMRO en notariskantoor Broekmans. 

Eindhoven: een magneet voor expats

De zaal loopt snel vol met mensen afkomstig uit allerlei landen en culturen, die allen (gaan) wonen en werken in de regio Eindhoven. Er zijn zo’n 100 aanwezigen op deze zaterdagochtend. Eindhoven is dan ook een magneet voor expats. Het is een van de meest innovatieve high tech centra van Europa met vele internationale topbedrijven en een goed woonklimaat. 

Kahoot quiz

De expats worden verwelkomd met een kleine goodie bag vol met handige informatie over het kopen en financieren van een huis in Nederland. De bijeenkomst start met een interactieve Kahoot quiz. Expats vormen zelf teams met de mensen bij wie ze aan tafel zitten. Een laagdrempelige ijsbreker.

Vervolgens presenteren de aanwezige experts (onze makelaars, hypotheekadviseurs en de notaris) multiple choice vragen over wat de makelaardij is in Nederland, hoe een koopovereenkomst werkt, waarom een notaris nodig is als ook zaken over de hypotheek.  De aanwezige experts lichten vervolgens de juiste antwoorden toe. Het team met de meeste goed beantwoorden vragen krijgt een leuke prijs. Vervolgens is er nog alle ruimte om vragen te stellen, waar goed gebruik van wordt gemaakt. 

Bustour

Daarna staat er een lunchpakket klaar en een dubbeldekker bus. NVM-ers Rieks van den Berg en Freek Steijlen nemen de expats mee op tour door de buurten van Eindhoven.  
Ze geven gedetailleerde informatie door de buurten waar we doorheen rijden, van gemiddelde m2 prijs, het aantal te koop staande woningen als ook de sfeer en de omgeving zelf. Een relaxte manier voor deze groep potentiële kopers om hun nieuwe woonplaats beter te leren kennen en tot een geïnformeerde beslissing te komen over waar ze willen wonen. 

Ondertussen maakt EenVandaag opnamen, zoekt naar mooie shots en vraagt de buschauffeur naar zijn mening over expats. Na afloop van de bustour beantwoorden Rieks en Freek nog enkele vragen van expats en zit er een succesvol event op. 

Mis de uitzending op zaterdag 28 september niet waar u ook interviews ziet met uw NVM collega-makelaars:  EenVandaag - 18:15 uur.

NVM & expats

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest met een inventarisatie over hoe we u goed kunnen ondersteunen in het begeleiden van expats. Hier zijn goede ideeën uitgekomen die we nu  samen de komende tijd samen verder oppakken. U hoort hier meer over.