De meerwaarde van een NVM-makelaar

De NVM is de grootste branchevereniging in de makelaardij met meer dan 120 jaar ervaring. Als je een woning koopt of verkoopt wil je er zeker van zijn dat alles goed geregeld wordt. Als je kiest voor een NVM-makelaar kies je voor deskundigheid, betrouwbaarheid en kwaliteit. Een NVM-makelaar is niet zomaar een makelaar. Waarom een […]

Koopwoningmarkt trekt ondanks coronacrisis ook in vierde kwartaal flink aan

De centrale en lokale overheden hebben het enorme pakket aan ondersteunings-maatregelen in het kader van de coronacrisis tot eind 2020 in stand gehouden. Daardoor zijn nog steeds relatief weinig woonconsumenten in economische zin echt geraakt door de coronacrisis. In combinatie met een vooruitzicht op het vaccineren van de bevolking, is het vertrouwen in de koopwoningmarkt […]

Het grote nationale woondebat

Op zaterdag 20 februari is op NPO Radio 1 het Nationale Woondebat. Omroep WNL organiseert dit debat. In de aanloop naar het debat heeft NVM daarom onder de leden een enquête uitgezet, met daarin vragen over nieuwbouw, lokale plancapaciteit en manieren om de woningnood het hoofd te bieden. WNL gebruikt de uitkomsten van de enquête […]

Wetswijzigingen woningmarkt 2021

Welke wetswijzigingen vinden er plaats per 1 januari 2021 met betrekking tot de woningmarkt? De NVM Juridische Dienst zet de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt voor u op een rij. Wetswijzigingen 2021 31-12-2020

Corona Virus

Het Coronavirus treft op dit moment de hele samenleving en leidt tot ontwrichting van veel sectoren. Ons dagelijks leven wordt erdoor beïnvloedt.Gezondheid overstijgt ieder belang, daarom willen wij zorgvuldig te werk gaan!Juist in deze tijd waarin nog veel onduidelijkheid bestaat over het Coronavirus nemen wij als NVM makelaars de best mogelijke beslissingen over onze werkzaamheden.De […]

Motie uitstel nieuw energielabel per 1 januari 2021

Dinsdag 22 september heeft een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van VVD-Kamerlid Koerhuis aangenomen om de invoering van het nieuwe energielabel uit te stellen.     Met het nieuwe label (vanaf januari 2021) zal de huiseigenaar (of verkoper) waarschijnlijk een stuk duurder uit zijn dan met het huidige online aan te vragen (Vereenvoudigd) […]

NVM roept kabinet en tweede kamer op om met een noodplan te komen voor de woningmarkt. Het aantal woningzoekenden groeit iedere dag. De NVM vindt dat het zo niet langer kan.

NVM-voorzitter Onno Hoes: “Wij kunnen 661.500* mensen niet in de kou laten staan. Dat is notabene meer dan de bevolking van Rotterdam. Die teller mag niet langer oplopen. Zij hebben circa 315.000** nieuwe woningen nodig. De tijd van plannen maken en gesprekken voeren moet nu echt leiden tot het bouwen van meer woningen. Hiermee gaan […]

Vraag naar woning overtreft het aanbod, overbieden geen uitzondering

NVM presenteert cijfers woningmarkt tweede kwartaal. De woningmarkt heeft weinig tot niet te lijden gehad onder de coronacrisis. Er is meer boven de vraagprijs verkocht dan ooit tevoren: 52% van alle woningen werd voor meer verkocht dan dat ervoor gevraagd werd. De prijs van de gemiddeld verkochte woning bedraagt € 335.000, dat is 8,8% meer […]

Politiek neemt wensen NVM in woningdebat over

Vorige week is er in de Tweede Kamer een plenair debat gehouden over het woningtekort in Nederland. Vanuit vrijwel alle politieke partijen kwam de wens naar voren dat de minister haar regierol sterker moet oppakken, zoals NVM eerder heeft bepleit. CDA en VVD hebben hier opnieuw een motie over ingediend. Diverse kamerleden hebben specifieke gebieden […]

Grotere rol makelaar en taxateur in duurzaamheid

De Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zich tijdens een rondetafelgesprek over energie labels laten informeren door experts over het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Tijdens dit gesprek werd onder andere aangegeven dat er een grotere rol voor makelaars is weggelegd op het gebied van duurzaamheid. De NVM onderzoekt een dergelijke rol al langer en heeft […]