Antwerpenlaan 27G12, 5628 XC, Eindhoven

Omschrijving

De garagebox is gelegen aan de Antwerpenlaan 27 G12 in woonwijk 'de Tempel' te Eindhoven.

De garagebox is voorzien van een betonvloer, halfsteense muren en een golfplaten dak. Deze garagebox is geschikt voor 1 auto en opslagruimte en verder voorzien van een garagedeur.

ALGEMENE INFORMATIE:
Deze woning wordt verkocht in opdracht van Woonbedrijf.
De eigendomsoverdracht zal plaats vinden via de vaste notaris van Woonbedrijf, te weten Schäfer Notarissen te Eindhoven.

In de koopovereenkomst zal het volgende artikel worden opgenomen:

Verbod tot doorverkoop; Koper is niet gerechtigd het gekochte binnen 12 maanden na notariële overdracht te verkopen dan wel aan derden te koop aan te bieden zonder schriftelijke toestemming van verkoper. Bij handelingen door koper die in strijd zijn met het bovenstaande zal koper aan verkoper een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verbeuren gelijk aan 10% van de totale koopsom. Deze bepaling geldt niet wanneer het een executoriale verkoop betreft.

Kenmerken

Bouwvorm
Bestaande bouw
Plot
18 m2
Bezichtiging aanvragen