Antwerpenlaan 79G06, 5628 XD, Eindhoven

Omschrijving

De garagebox is gelegen aan de Antwerpenlaan 79 G06 in woonwijk 'de Tempel' te Eindhoven.

De garagebox is voorzien van een betonvloer, halfsteense muren en een bitumen dak. Deze garagebox is geschikt voor 1 auto en opslagruimte en verder voorzien van een garagedeur.

Vraagprijs van deze garagebox is bieden vanaf € 24.000,-.

Deze garagebox is uitsluitend te bezichtigen woensdag 12 oktober 2022 van 17.00 u. tot 17.30 u. en op vrijdag 14 oktober 2022 van 12.00 u. tot 12.30 u.. Aanmelden is niet nodig.

ALGEMENE INFORMATIE:
Deze garagebox wordt verkocht in opdracht van Woonbedrijf.
De eigendomsoverdracht zal plaats vinden via de vaste notaris van Woonbedrijf, te weten Schäfer Notarissen te Eindhoven.

In de koopovereenkomst zal het volgende artikel worden opgenomen:

Verbod tot verhuur; de garagebox dient voor eigen gebruik.

Verbod tot doorverkoop; Koper is niet gerechtigd het gekochte binnen 12 maanden na notariële overdracht te verkopen dan wel aan derden te koop aan te bieden zonder schriftelijke toestemming van verkoper. Bij handelingen door koper die in strijd zijn met het bovenstaande zal koper aan verkoper een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verbeuren gelijk aan 10% van de totale koopsom. Deze bepaling geldt niet wanneer het een executoriale verkoop betreft.

Kenmerken

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
18 m2
Bezichtiging aanvragen