Overpeltlaan 14G08, 5628 PG, Eindhoven

Omschrijving

De garagebox is gelegen aan de Overpeltlaan 14 G08 in woonwijk 'de Tempel' te Eindhoven.

De garagebox is voorzien van een betonvloer, halfsteense muren en een bitumen dak. Deze garagebox is geschikt voor 1 auto en opslagruimte en verder voorzien van een garagedeur.

Vraagprijs van deze garagebox is bieden vanaf € 23.000,-.

Deze garagebox is uitsluitend te bezichtigen maandag 25 april 2022 van 13.00 u. tot 13.30 u. en op dinsdag 26 april 2022 van 18.30 u. tot 19.00 u.. Aanmelden is niet nodig.

ALGEMENE INFORMATIE:
Deze garagebox wordt verkocht in opdracht van Woonbedrijf.

De eigendomsoverdracht zal plaats vinden via de vaste notaris van Woonbedrijf, te weten Schäfer Notarissen te Eindhoven.

In de koopovereenkomst zal het volgende artikel worden opgenomen:
Verbod tot verhuur; de garagebox dient voor eigen gebruik.

Verbod tot doorverkoop; Koper is niet gerechtigd het gekochte binnen 12 maanden na notariële overdracht te verkopen dan wel aan derden te koop aan te bieden zonder schriftelijke toestemming van verkoper. Bij handelingen door koper die in strijd zijn met het bovenstaande zal koper aan verkoper een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete verbeuren gelijk aan 10% van de totale koopsom. Deze bepaling geldt niet wanneer het een executoriale verkoop betreft.

Kenmerken

Bouwvorm
Bestaande bouw
Perceel
19 m2
Bezichtiging aanvragen